top of page

AVG & privacybeleid

KVT Atelier Lichtenvoorde verwerkt persoonsgegevens. wij willen je hiervoor duidelijk en transparant informeren. 

Sinds 25 Mei 2018 is de AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Daarom heeft de KVT een protocol opgesteld. Het privacybeleid van K.V.T Lichtenvoorde houdt in dat alle persoonsgegevens opgeslagen zijn in een beveiligd programma en alleen toegankelijk zijn voor de secretaris en de penningmeester. Aan de docenten van de cursussen worden alleen de relevante gegevens verstrekt. De gegevens worden niet aan derden verstrekt en worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. K.V.T Lichtenvoorde houdt zich dan ook aan alle eisen die de wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Worden er bij speciale gelegenheden (zoals raku stoken) foto's gemaakt, dan kunnen deze in het clubblad of regionale nieuwsbladen worden geplaatst. Bij portretfoto's dient altijd toestemming te worden gevraagd. Het informatieblad, uitnodigingen en andersoortige informatie worden per mail (in BCC-anoniem) of naar het huisadres gezonden. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit kenbaar maken en wordt uw naam uit de mailinglijst verwijderd.

bottom of page