top of page
Background2.jpg

Logica brengt je van A naar B,

VERBEELDING brengt je overal!

KVT Atelier is een gezellige vereniging waar mensen met passie lesgeven en cursisten komen om te werken in een ontspannen sfeer. Beginners en gevorderden werken zij aan zij, dat werkt stimulerend en inspirerend naar beide kanten toe. Door met elkaar te spreken over bijvoorbeeld de inspiratiebron, toegepaste werkwijze of materiaalkeuzes, wordt enthousiasme en nieuwsgierigheid aangewakked om zelf ook nieuwe dingen te proberen


Als je begint, zal de docent je op weg helpen en begeleiden. Al doende zul je je eigen stijl gaan ontwikkelen en zien waar jouw interesses liggen. Het belangrijkste is het plezier in het maken van een tekening, schilderij of iets van klei en al werkend je eigen grenzen verleggen en je te verbazen over wat je gemaakt hebt. Tegelijkertijd leer je ook kritisch te kijken naar je eigen werk en meer oog voor detail te ontwikkelen. 

foto 1
foto 2
foto 26
IMG_8147
0198ebda3926848e00bd6f729ff4ffd06c18cdfc4d
w2

LOCATIE

De creatieve uitvalsbasis

van KVT Atelier is het historische Cultureel centrum Den Diek

216758769_4520457811306064_3441386625675597331_n.jpg

Het lokaal is een fijne plek met voldoende ruimte en veel lichtinval. Er zijn ezels om op te werken en er is een oven om kleiwerk in te bakken. Daarnaast is alle basismateriaal aanwezig en ruimte om kleiwerk te laten drogen. 

347392829_105190595958491_2379935196391027225_n.jpg

Er wordt gewerkt met kleine groepen, waar maximaal 15 deelnemers van diverse leeftijden, zowel beginners als gevorderden, samenkomen en aan de slag gaan onder begeleiding van een deskundig docent. Per week worden er bijeenkomsten georganiseerd voor tekenen/schilderen (4x) en voor het werken met klei (3x), verdeeld over twee periodes per jaar. Je hebt de vrijheid om een vaste groep en tijdstip te kiezen dat bij jou past. Als je meerdere cursussen wilt bijwonen, is dat natuurlijk ook een mogelijkheid. Daarnaast organiseert de vereniging buiten de reguliere bijeenkomsten ook extra activiteiten. Klik hier voor meer informatie over deze activiteiten.

Werkwijze

Bij KVT Atelier is eigen initiatief van grote waarde. We waarderen jouw betrokkenheid en moedigen je aan om actief deel te nemen aan de vereniging. Jouw ideeën en inbreng zijn van onschatbare waarde. Als lid van KVT Atelier heb je inspraak en betrokkenheid. Tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering krijg je de gelegenheid om jouw ideeën, opmerkingen en suggesties te delen, en bespreken we tevens de financiële aspecten. Om goed in contact te blijven en de leden allemaal persoonlijk te kennen, bezoekt een bestuurslid maandelijks een groep om te zien hoe het gaat en om jouw vragen te beantwoorden. We waarderen het enorm wanneer onze leden meedenken en bijdragen aan de vitaliteit van onze vereniging. Voor direct contact kun je daarom ook altijd terecht bij iemand van het bestuur.

347238768_105190402625177_694503874028029755_n.jpg

Het bestuur

Het bestuur van de vereniging KVT Atelier zorgt ervoor dat de wekelijkse lessen plaatsvinden. Het bestuur reserveert de ruimte in Den Diek en zorgt ervoor dat er docenten zijn om de cursussen mogelijk te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met de financiële aspecten van de vereniging. Het bestuur komt regelmatig samen om de voortgang van de vereniging te bewaken en onderhoudt contact met bestuur Den Diek en de gemeente Oost Gelre. Extra activiteiten worden gezamenlijk met docenten en leden georganiseerd. Jaarlijks vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats waarin het bestuur de leden informeert over de dagelijkse gang van zaken en de financiële situatie van de vereniging. Op regelmatige basis ontvangen de leden een nieuwsbrief en wordt er via sociale media aandacht besteed aan de activiteiten en evenementen van de vereniging. Dit alles met als doel om zoveel mogelijk mensen te bereiken en nieuwe leden aan te trekken.