top of page

Lid Worden

Voordat men zich als lid aanmeldt kan men 2 gratis proeflessen volgen.

Per kalenderjaar worden 26 lessen van 2 uur gegeven: van januari tot eind april 14 lessen en van half september tot half december 12 lessen. Een cursusgroep heeft maximaal 15 deelnemers.

Voor 2020 bedraagt de contributie € 155,00, materialen niet inbegrepen.

Men kan gedurende het hele jaar lid worden. De contributie is dan naar rato van de nog te volgen lessen. Indien een cursus is volgeboekt kan men desgewenst op een wachtlijst worden geplaatst.

Het verenigingsjaar en lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.

Leden gaan dus een lidmaatschap aan van 1 januari tot en met 31 december van een bepaald kalenderjaar.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail, tenminste 4 weken voor het einde van het kalenderjaar bij het secretariaat binnen te zijn.

Voor aanmelding en meer informatie zie Contact.

bottom of page